Home » عمومی » آب مقطر گیری

مشاهده همه 8 نتیجه

آب دیونیزه ساز ZP101

آبی که روزانه مصرف میکنیم حاوی مقادیر زیادی یون ها و مواد معدنی و مغذی می باشد که وجود آنها

آب دیونیزه ساز ZUD101-B

آبی که روزانه مصرف میکنیم حاوی مقادیر زیادی یون ها و مواد معدنی و مغذی می باشد که وجود آنها

آب دیونیزه ساز ZUS101

آبی که روزانه مصرف میکنیم حاوی مقادیر زیادی یون ها و مواد معدنی و مغذی می باشد که وجود آنها

آب دیونیزه‌ساز پرتابل

کاربرد این دستگاه فراهم نمودن آب با کیفیت فوق خالص برای مصارف آزمایشگاهی و پزشکی در دستگاه ایستاده قابل حمل

دستگاه تولید آب فوق خالص (دمین) آزمایشگاهی

کاربرد این دستگاه فراهم نمودن آب با کیفیت فوق خالص دمین و خالص (Type II, Type III) برای مصارف آزمایشگاهی

دستگاه تولید آب فوق خالص (دیونیزه) آزمایشگاهی

کاربرد این دستگاه فراهم نمودن آب با کیفیت فوق خالص و خالص (Type I, Type III) برای مصارف آزمایشگاهی می‌باشد.

دستگاه تولید آب فوق خالص (دیونیزه) گاز زدایی شده آزمایشگاهی

کاربرد این دستگاه فراهم نمودن آب با کیفیت فوق خالص گاز زدایی شده (Type I, Type III) برای مصارف آزمایشگاهی