Home » صنعتی

مشاهده همه 12 نتیجه

آون K.J100

دستگاه آون یکی از دستگاه هایی است که وجود آن برای هر آزمایشگاهی ضروری است. این دستگاه اغلب برای استریل

آون K.J25

دستگاه آون یکی از دستگاه هایی است که وجود آن برای هر آزمایشگاهی ضروری است. این دستگاه اغلب برای استریل

آون K.J55

دستگاه آون یکی از دستگاه هایی است که وجود آن برای هر آزمایشگاهی ضروری است. این دستگاه اغلب برای استریل

آون K.J85

دستگاه آون یکی از دستگاه هایی است که وجود آن برای هر آزمایشگاهی ضروری است. این دستگاه اغلب برای استریل

آون K.M100

دستگاه آون یکی از دستگاه هایی است که وجود آن برای هر آزمایشگاهی ضروری است. این دستگاه اغلب برای استریل

آون K.M25

دستگاه آون یکی از دستگاه هایی است که وجود آن برای هر آزمایشگاهی ضروری است. این دستگاه اغلب برای استریل

آون K.M55

دستگاه آون یکی از دستگاه هایی است که وجود آن برای هر آزمایشگاهی ضروری است. این دستگاه اغلب برای استریل

آون K.M85

دستگاه آون یکی از دستگاه هایی است که وجود آن برای هر آزمایشگاهی ضروری است. این دستگاه اغلب برای استریل

سامانه لایه نشانی کندوپاش RF, DC و اشعه الکترونی

این سامانه برای لایه‌نشانی لایه‌های رسانا و نیمه‌رسانا و مواد دیرگداز و سرامیکی کاربرد دارد.

سامانه لایه نشانی کندوپاش RF, DC و تبخیر حرارتی

این سامانه با داشتن دو منبع کندوپاش و یک منبع تبخیر حرارتی مقاومتی، لایه‌نشانی طیف گسترده‌ای از مواد را فراهم

لایه نشانی تبخیر مقاومتی

این سامانه برای لایه‌نشانی فلزات با فشار بخار بالا کاربرد دارد.

لایه نشانی کندوپاش DC

این سامانه برای لایه‌نشانی لایه‌های نازک است که از لایه‌های رسانا استفاده می‌گردد.