Home » تولید و ساخت

نمایش 1–12 از 27 نتیجه

اسپاترکوتر رومیزی مدل Epsillon

دستگاه اسپاترینگ برای ایجاد لایه‌های نازک نانومتری با روش کندوپاش مگنوترونی طراحی و ساخته شده است.

اسپاترکوتر رومیزی مدل Epsillon+

دستگاه اسپاترینگ برای ایجاد لایه‌های نازک نانومتری با روش کندوپاش مگنوترونی طراحی و ساخته شده است.

اسپین کوتر مدل vCOAT 3-HVS

دستگاه اسپین کوتر جهت نشاندن لایه‌های نازک و یکنواخت مواد بر روی یک زیرساخت مسطح می‌باشد.

اسپین کوتر مدل vCOAT 4-HS

دستگاه اسپین کوتر جهت ته نشینی یکنواخت فیلم نازک بر روی بسترهای تخت می‌باشد.

الکتروریسی Full Option Lab 2ESII-II

یکی از مهمترین روش های تولید نانوالیاف روش الکتروریسی می باشد. در این روش اساسا از طریق ایجاد اختلاف پتانسیل

الکتروریسی Full Option Lab ES I

یکی از مهمترین روش های تولید نانوالیاف روش الکتروریسی می باشد. در این روش اساسا از طریق ایجاد اختلاف پتانسیل