هات پلیت و هیتر استیرر

Home » تجهیزات عمومی آزمایشگاه » هات پلیت و هیتر استیرر

مشاهده همه 3 نتیجه

هات پلیت مدور دیجیتال

هات پلیت دستگاهی است آزمایشگاهی كه جهت گرم كردن نمونه‌های آزمایشگاهی استفاده می‌گردد.

هات پلیت مستطیل دیجیتال

هات پلیت دستگاهی است آزمایشگاهی كه جهت گرم كردن نمونه‌های آزمایشگاهی استفاده می‌گردد.