سانتریفیوژ

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

سانتریفیوژ 12 شاخه یونیورسال با هد ثابت و سیستم کنترلر دیجیتال هوشمند

سانتریفیوژ دستگاهی است که با استفاده از نیروی گریز از مرکز، اجزاء یک محلول یا مواد را که دارای اجزاء

سانتریفیوژ 16 شاخه یخچالدار با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتال هوشمند

سانتریفیوژ دستگاهی است که با استفاده از نیروی گریز از مرکز، اجزاء یک محلول یا مواد را که دارای اجزاء

سانتریفیوژ 16 شاخه یونیورسال با هد ثابت و سیستم کنترلر دیجیتال هوشمند

سانتریفیوژ دستگاهی است که با استفاده از نیروی گریز از مرکز، اجزاء یک محلول یا مواد را که دارای اجزاء

سانتریفیوژ 24 شاخه یونیورسال با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتال هوشمند

سانتریفیوژ دستگاهی است که با استفاده از نیروی گریز از مرکز، اجزاء یک محلول یا مواد را که دارای اجزاء