مشاهده همه 10 نتیجه

پروفیلومتر لیزری سطح

کاربرد این دستگاه در بررسی توپوگرافی، مورفولوژی سطحی و زبری سنجی و ضخامت سنجی لایه‌های میکرونی، مشاهده خوردگی و خراش