گارانتی و خدمات پس از فروش

خانه > گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتی و خدمات پس از فروش

شرکت پژوهشگران نانو فناوری بر این باور است که رمز باقی ماندن در بازار، ارائه خدمات پس از فروش گسترده و مسئولیت‌پذیر بودن در برابر مشتری است.

بطور کلی خدمات پس از فروش شامل دو بخش میباشد: بخش گارانتی و بخش خدمات پس از فروش.

گارانتی

گارانتی امرسل از زمان ثبت سفارش شروع شده و در زمان تحویل قطعی به اتمام می رسد. گارانتی تجهیزات خریداری شده پس از تحویل مطابق با گارانتی اعلام شده توسط تولید کننده آن تجهیزات می باشد.

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش شامل کلیه محصولاتی است که از سایت امرسل خریداری شده است. پس از اعلام مشتری ابتدا با ارائه مشاوره توسط متخصصین مشکل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس براساس نظر کارشناس مربوطه پیش فاکتور تعمیر صادر و هزینه انجام این خدمات برای مشتری ارسال می گردد. در صورت تایید مشتری زمان انجام آن برنامه ریزی شده و معمولا ظرف مدت یک هفته اقدامات لازم جهت رفع مشکل صورت می پذیرد.